இஸ்லாம்ய கல்வி

Article Of Porto Novo

Help Line

PNO Maricarn Tamil

Best Antivirus

PNO Marine Biology

Comments

parangipettai.pno@gmail.com
மர்ஹூம் செய்திகள்
 

April 28, 2011

மர்ஹூம்!

ஹக்கா சாஹிப் தர்கா தெருவில், மர்ஹூம் அப்துல் அஜீஸ் அவர்களின் மகனாரும், அன்சாரி அவர்களின் சம்மந்தியும் ஹஸன் அலி அவர்களின் மாமனாரும், ஹுஸைன், சதாம் ஆகியோர்களின் தகப்பனாருமான "குடைக்கார பாய்" என்கிற A.ஷர்புதீன் அவர்கள் மர்ஹூம் ஆகி விட்டார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று மாலை 4 மணிக்கு நல்லடக்கம் ஹக்கா சாஹிப் தர்கா அடக்கஸ்தலத்தில்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்

April 10, 2011

மர்ஹூம்!

வாத்திய பள்ளி தெருவில், மர்ஹூம். ஜைனுல்லாபுதுதீன் தாதா சாஹிப் அவர்களின் மகனாரும், மர்ஹூம். ஹசனா மரைக்காயர் அவர்களின் மருமகனாரும் K. முஹம்மது கவுஸ், M. முஹம்மது நைய்னா, O.A.W. பாவாஜான் இவர்களின் மாமனாரும் K. நாசர்
உசேன் அவர்களின் தகப்பனாரும் மர்ஹூம். அப்துல் ரஹீம் சாஹிப், மர்ஹூம். அப்துல்
மாலிக் சாஹிப், Z. அப்துல் அலீம் மற்றும் Z. ஹபிபுல்லாஹ் இவர்களின் சகோதரருமான Z. கபீர் கான் சாஹிப் அவர்கள் மர்ஹுமாகிவிட்டார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை காலை 10 மணிக்கு மீராப்பள்ளியில் நல்லடக்கம்.

இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிவூன்.

April 4, 2011

மர்ஹூம்!

இரட்டை கிணற்றுச் சந்து, மர்ஹூம் அலி முஹம்மது கவுஸ் மரைக்காயர் அவர்களின் மகளாரும், மர்ஹூம் ஜெய்னுல்லாபுதீன் தாதா சாஹிப் அவர்களின் மருமகளாரும், மர்ஹூம் அப்துல் ரஹீம் சாஹிப் அவர்களின் மனைவியும், A.M.G. நகுதா மரைக்காயர் அவர்களின் சகோதரியும், A. கலீல் அஹமது, A.
லியாகத் அலி இவர்களுடைய தாயாரும், T. செய்யது உமர், A.ஜெய்னுல்லாபுதீன், M.H. கபீர் அஹமது மதனி B. தமீமுல் அன்சாரிஇ இவர்களின் மாமியாருமான கைருன்னிஸா மர்ஹூமாகிவிட்டார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை காலை 10 மணிக்கு நல்லடக்கம் மீராப்பள்ளியில்.


இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ரஜிவூன்.

Copyright from http://mypno.blogspot.com only மர்ஹூம் செய்திகள்

Make your own free website on Tripod.com